Selasa, Februari 03, 2009

VISI

Memastikan komuniti menggunakan apa yang mereka telah pelajari melalui latihan dan bengkel yang disediakan oleh penyelia PPIK