Selasa, Februari 03, 2009

TUJUAN

Bagi merapatkan jurang digital antara yang kaya informasi dan yang miskin maklumat melalui pemberian kemudahan perkhidmatan komunikasi dan capaian internet kepada masyarakat luarbandar dan peendalaman