Selasa, Februari 03, 2009

PPIK FELCRA LUBUK SIREH
02200 KAKI BUKIT PERLIS
No.tel: O4-9456705
Alamat Email: ppik_lubuksireh@yahoo.com.my

GOLONGAN SASARAN

Semua warga komuniti dipersekitaran PPIK

MISI

  • Memberi pendedahan kepada komuniti dengan cara menggunakan komputer
  • Memberi pendedahan kepada komuniti dan kegunaan internet
  • Menanamkan minat kepada komuniti dan pengguna ICT(Teknologi Maklumat Infromasi)
  • Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan komuniti mengenai kemudahan Aplikasi Elektronik

VISI

Memastikan komuniti menggunakan apa yang mereka telah pelajari melalui latihan dan bengkel yang disediakan oleh penyelia PPIK

OBJEKTIF

  • Memastikan komuniti mempelajari sesuatu yang baru untuk memudahkan urusan seharian.
  • Memastikan komuniti menggunakan apa yang mereka telah pelajari melalui latihan dan bengkel yang disediakan oleh penyelia PPIK

TUJUAN

Bagi merapatkan jurang digital antara yang kaya informasi dan yang miskin maklumat melalui pemberian kemudahan perkhidmatan komunikasi dan capaian internet kepada masyarakat luarbandar dan peendalaman

PENGENALAN

Program Pusat Perkhidmatan Ilmu Komuniti (PPIK) ini di bawah Projek Universal Service Provision (USP) di Fasa 5 yang dianjurkan oleh Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi (KTAK).Mempunyai 256 buah pusat diseluruh Malaysia dan 6 buah di negeri Perlis