Selasa, Februari 03, 2009

PENGENALAN

Program Pusat Perkhidmatan Ilmu Komuniti (PPIK) ini di bawah Projek Universal Service Provision (USP) di Fasa 5 yang dianjurkan oleh Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi (KTAK).Mempunyai 256 buah pusat diseluruh Malaysia dan 6 buah di negeri Perlis