Selasa, Februari 03, 2009

MISI

  • Memberi pendedahan kepada komuniti dengan cara menggunakan komputer
  • Memberi pendedahan kepada komuniti dan kegunaan internet
  • Menanamkan minat kepada komuniti dan pengguna ICT(Teknologi Maklumat Infromasi)
  • Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan komuniti mengenai kemudahan Aplikasi Elektronik